Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z udziału w panelu?

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z udziału w panelu?

Członkostwo w naszym panelu jest absolutnie dobrowolne. Jeśli chcesz zrezygnować, zaloguj się na swoje konto, a następnie z dostępnych opcji w zakładce „Konto Norstat” wybierz „Rezygnacja”. Postępując zgodnie z instrukcją Twoje dane zostaną usunięte z panelu. Pamiętaj, żeby przed rezygnacją z panelu wykorzystać zdobyte punkty, w innym wypadku zostaną one usunięte wraz ze wszystkimi innymi danymi. Rezygnacja z panelu jest nieodwracalna, ponowne przystąpienie do panel.norstat.pl nie jest możliwe.